Polska Grupa Budowlana Południe Sp.z o.o.
Szkolenie

Polska Grupa Budowlana Południe Sp. z o.o. przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie przeprowadziła szkolenie dla osób bezrobotnych w celu przygotowania zawodowego i przyuczenia do zawodu brukarz. Po ukończeniu szkolenia osoby bezrobotne zostały zatrudnione w ramach przygotowania zawodowego.

       1b   2b   3b   4b  

       5b   6b   7b   8b  

       9b   10b   11b   12b