Polska Grupa Budowlana Południe Sp.z o.o.
Władze spółki

I. Zarząd

1.Prezes Zarządu                - Maria Kurowska 

II. Rada Nadzorcza

1.Przewodniczący               - Mieczyslaw Kawala 

2.V-ce Przewodniczący        - Krzysztof Głuch 

3.Sekretarz                        - Janusz Kułach

4.Członek                           - Janusz Janas 

5.Członek                           - Józef Szarek