Polska Grupa Budowlana Południe Sp.z o.o.
O NAS

31 stycznia 2007 roku, po wielu miesiącach przygotowań, powołana została aktem notarialnym Spółka prawa handlowego Polska Grupa Budowlana Południe Sp. z o.o.

Polska Grupa Budowlana Południe Sp. z o.o. licząca obecnie 15 firm członkowskich zawiązała się na bazie Stowarzyszenia Firm Polska Grupa Budowlana Południe, powstałego w maju 2005 r. w Chrzanowie z inicjatywy 10 firm wcześniej współpracujących ze sobą w ramach konsorcjum. Dziś z PGB Południe współpracuje kilka biur projektowych i kilkadziesiąt mniejszych i większych firm z różnych branż.

 

Głównymi celami PGB Południe Sp. z o.o. są:

 • Realizacja dużych inwestycji.

 • Integracja wokół siebie możliwie jak największej liczby lokalnych firm.

 • Stworzenie mocnej struktury kadrowo - technicznej na bazie firm, zdolnej do kompleksowej realizacji przedsięwzięć na terenie Południowej Polski i nie tylko – w cyklu “zaprojektuj i wykonaj”

 • Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami.

 • Współpraca z lokalnymi firmami przy realizacji zadań inwestycyjnych.

 • Utworzenie grupy inwestycyjnej.

 • Działania szkoleniowe, marketingowe i promocyjne.

 • Współpraca z producentami - wspólne zakupy.

 • Współpraca z władzami lokalnymi.

 • Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych

 • Wspieranie lokalnego sportu i kultury.

 

Podstawowymi atutami PGB Południe Sp. z o.o. są:

1. Doświadczona Kadra Dozoru Budowlanego z uprawnieniami budowlanymi we wszystkich specjalnościach budownictwa.

2. Duży  potencjał produkcyjno-sprzętowy:

 • hale produkcyjno - montażowe
 • samochody ciężarowe, skrzyniowe i samowyładowcze
 • koparko - ładowarki
 • dźwigi
 • samochody dostawcze
 • specjalistyczne maszyny kolejowe, drogowe i wspomagające

3. Zaplecze projektowe pozwalające realizować zlenienia w cyklu "zaprojektuj i wykonaj".

 


Realizujemy zadania w zakresie:

 • projektowania,
 • budownictwa przemysłowego,
 • budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego,
 • infrastruktury drogowej, kolejowej, elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, co, gazowej,
 • inżyniernii środowiskowej,
 • kompleksowego uzbrojenia terenu,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • systemów alarmowych i monitoringu,
 • doradztwa technicznego,
 • pielęgnacji i urządzania terenów zielonych,
 • obsługi wysypisk śmieci,
 • montażu kolektorów słonecznych,
 • budowania linii światłowodowych i telekomunikacyjnych.

Doświadczony i zaangażowany zespół pracowników i współpracowników PGB Południe zapewnia profesjonalną i rzetelną obsługę każdego zadania, a nieustające dążenie do zajęcia wysokiej pozycji na rynku gwarantuje Państwu satysfakcję w kontaktach z PGB.